23 similar reflections found:

September 29, 2022
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
I’M GLAD THEY’RE INVISIBLE
September 29, 2021
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
A WINNING TEAM
September 29, 2020
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
FRIENDS IN HIGH PLACES
September 29, 2018
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
THE GOLDEN ARCH AROUND JESUS
September 29, 2017
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
REALITY CHECK
September 29, 2016
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
LIVES WHICH NEED ANGELS
September 29, 2015
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
THE COMING OF RAPHAEL
September 29, 2014
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
GOD'S SWAT TEAM
September 29, 2012
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
JESUS, LORD OF THE ANGELS
September 29, 2011
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
ANGELS NOW MORE THAN EVER
September 29, 2010
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
A DATE WITH THE ANGELS
September 29, 2009
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • Psalm 138:1-5
 • John 1:47-51
A WINNING TEAM
September 29, 2008
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
A DATE WITH AN ANGEL
September 29, 2007
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
GOD'S SWAT TEAM
September 29, 2006
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
ANGEL FOOD
September 29, 2005
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
UNEMPLOYMENT IN HEAVEN
September 29, 2004
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
A WINNING TEAM
September 29, 2003
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
I'M GLAD THEY'RE INVISIBLE
September 29, 2001
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
THE GOLDEN ARCH AROUND JESUS
September 29, 2000
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
LIVES WHICH NEED ANGELS
September 29, 1999
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
REALITY CHECK
September 29, 1998
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
GOD'S SWAT TEAM
September 29, 1997
 • Daniel 7:9-10, 13-14 or<br>Revelation 12:7-12
 • John 1:47-51
THE COMING OF RAPHAEL