34 similar reflections found:

December 22, 2022
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
THE “BLESSED” MOTHER
January 11, 2022
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
OBEY AND DESTROY
December 22, 2021
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
ALL HE WANTS FOR CHRISTMAS IS ______
December 22, 2020
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
THE SECOND PRESENTATION
December 22, 2018
 • 1 Samuel 1:24-28
 • Luke 1:46-56
MOTHER OF THE WORD INCARNATE
December 22, 2017
 • Luke 1:46-56
GIVE THE CHILDREN TO JESUS
December 22, 2016
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
JOIN THE REVOLUTION
January 12, 2016
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
A SETTLEMENT
December 22, 2015
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
THE REVOLUTIONARY WAR
December 22, 2014
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
"GLORIFY THE LORD WITH ME" (Ps 34:4)
January 14, 2014
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
RECEIVING THE BLESSING OF A LIFETIME
December 22, 2012
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
"O MOTHER OF THE WORD INCARNATE"
January 10, 2012
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
P.U.I.
December 22, 2011
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
FAITH-PRAISING
December 22, 2010
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
THE SECOND PRESENTATION
January 12, 2010
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
ORDINARY AND NEW
December 22, 2009
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
"MARY" CHRISTMAS
December 22, 2008
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
MOTHER OF THE WORD INCARNATE
January 15, 2008
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
CHARGE IT
December 22, 2007
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
"MARY" CHRISTMAS
December 22, 2006
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
THE GATES OF PRAISE
January 10, 2006
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
ORDINARY AND NEW
December 22, 2005
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
"O MOTHER OF THE WORD INCARNATE"
December 22, 2004
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
P.T.L.A.
January 13, 2004
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
THE SOUNDS OF SATAN
December 22, 2003
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
THE SECOND PRESENTATION
January 15, 2002
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
VOW OUT
December 22, 2001
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
ALL HE WANTS FOR CHRISTMAS IS ______
December 22, 2000
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
GIVE THE CHILDREN TO JESUS
January 11, 2000
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
CORRECTION FLUID?
December 22, 1999
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
JOIN THE REVOLUTION
December 22, 1998
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
"MARY" CHRISTMAS?
January 13, 1998
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
RECEIVING THE BLESSING OF A LIFETIME
December 22, 1997
 • 1 Samuel 1:24-28
 • 1 Samuel 2:1, 4-8
 • Luke 1:46-56
THE REVOLUTIONARY WAR